V160 - Bestand


Nr. Heimat   FA Lack Bemerkungen
218 002 EGP   23.01.2023 Blau  
218 003 Train4Train   11.09.2024 Blau/Beige  
218 005 DB Cargo 2. Verl 27.11.2016 Verkehrsrot z-Gestellt
218 009 Railsystems RP 2. Verl 25.07.2016 Verkehrsrot z-Gestellt
218 011 DB Cargo 2. Verl 31.08.2014 Verkehrsrot z-Gestellt
218 105 NeSa   21.11.2025 Rot/Beige  
218 117 ELBA   07.12.2022 Grau/Rot  
218 128 Euskirchen 1. Verl 28.05.2009 Blau/Beige Abgestellt im Lokschuppen Euskirchen
218 137 Koblenz   13.11.2008 Citybahn Fahrfähig abgestellt im DB Museum
218 139 ELV   28.08.2024 Altrot  
218 153 EGP   xx.xx.2024 Blau  
218 155 NeSa   28.03.2024 Altrot  
218 156 Ulm 2. Verl 24.01.2009 Orientrot z-Gestellt
218 161 Ulm 2. Verl 18.08.2009 Verkehrsrot z-Gestellt
218 163 T4T 2. Verl 06.06.2009 Verkehrsrot z-Gestellt
218 164 Ulm 1. Verl 22.11.2008 Verkehrsrot z-Gestellt
218 191 MZE   30.09.2024 Verkehrsrot  
218 201 EGP   24.02.2025 Blau  
218 202 Kempten 2. Verl 01.07.2009 Verkehrsrot z-Gestellt
218 203 ELBA   22.11.2006 Verkehrsrot z-Gestellt
218 205 EGP   xx.xx.2025 Blau  
218 203 Karlsruhe   21.02.2024 Verkehrsrot DB Fahrwegdienste
218 220 Niebüll   23.07.2006 Verkehrsrot z-Gestellt
218 223 Kempten 1. Verl 09.11.2007 Verkehrsrot z-Gestellt
218 224 EGP   xx.xx.202x Blau  
218 249 Karlsruhe   09.08.2021 Verkehrsrot DB Fahrwegdienste
218 256 ELBA   08.03.2023 Grau/Rot  
218 261 Berlin 2. Verl 19.10.2018 Verkehrsrot DB Bahnbau // z-Gestellt
218 304 Berlin   05.08.2021 Gelb DB Bahnbau
218 307 Niebüll   06.09.2024 Verkehrsrot  
218 308 Heros   xx.xx.2025 Blau/Grau  
218 313 Niebüll 2. Verl 18.03.2017 Verkehrsrot z-Gestellt
218 314 Niebüll 3. Verl 21.08.2017 Verkehrsrot z-Gestellt
218 315 Niebüll   02.03.2023 Verkehrsrot  
218 319 Railsystems RP   xx.xx.2025 Orientrot  
218 321 Niebüll   10.04.2024 Verkehrsrot  
218 322 Niebüll   04.06.2024 Verkehrsrot  
218 326 Ulm 2. Verl 10.09.2019 Verkehrsrot z-Gestellt
218 329 Kiel 1. Verl 30.10.2019 Verkehrsrot  
218 330 Kiel 1. Verl 07.10.2019 Verkehrsrot  
218 333 Kiel 2. Verl 10.08.2019 Verkehrsrot  
218 340 Rail Transport-Stift (CZ) 2. Verl 28.03.2018 Verkehrsrot  
218 341 Niebüll   02.11.2023 Verkehrsrot  
218 342 Niebüll 2. Verl 12.05.2016 Verkehrsrot z-Gestellt
218 343 Ulm   13.07.2022 Verkehrsrot Abgestellt
218 344 Niebüll   25.07.2023 Verkehrsrot  
218 345 Niebüll   14.10.2022 Verkehrsrot  
218 359 Niebüll 2. Verl 22.01.2017 Verkehrsrot z-Gestellt
218 362 Niebüll 2. Verl 12.12.2015 Verkehrsrot z-Gestellt
218 363 Niebüll 2. Verl 14.06.2017 Verkehrsrot z-Gestellt
218 364 Niebüll 2. Verl 19.11.2015 Verkehrsrot z-Gestellt
218 366 Niebüll   28.11.2022 Verkehrsrot  
218 369 Niebüll   05.07.2023 Verkehrsrot  
218 371 Niebüll 2. Verl 04.04.2016 Verkehrsrot z-Gestellt
218 372 Niebüll 2. Verl 27.01.2016 Verkehrsrot z-Gestellt
218 376 Railsystems RP   xx.xx.20xx Verkehrsrot  
218 379 Niebüll   08.08.2022 Verkehrsrot  
218 380 Niebüll   11.03.2022 Verkehrsrot  
218 381 Railsystems RP
  15.04.2025 Verkehrsrot Lw DB Regio Ulm
218 385 Niebüll   20.12.2022 Verkehrsrot  
218 386 Niebüll 2. Verl 01.09.2016 Verkehrsrot z-Gestellt
218 387 Kassel   02.02.2023 Altrot z-Gestellt
218 389 Niebüll   16.11.2023 Verkehrsrot  
218 390 MEG     Verkehrsrot  
218 391 Berlin   27.07.2021 Gelb DB Bahnbau
218 392 Berlin 3. Verl 11.07.2019 Gelb DB Netze
218 397 Niebüll   02.03.2023 Verkehrsrot  
218 400 Railsystems RP   18.02.2019 Verkehrsrot  
218 401 Mühldorf   31.08.2019 Verkehrsrot  
218 402 Railsystems RP   09.05.2024 Orientrot Lw DB Regio Ulm
218 403 Mühldorf   10.09.2023 Verkehrsrot  
218 404 Mühldorf   14.02.2019 Verkehrsrot  
218 405 Mühldorf   15.07.2017 Verkehrsrot z-Gestellt
218 406 Kempten 2. Verl 04.09.2020 Verkehrsrot  
218 407 RISS   20.05.2012 Verkehrsrot z-Gestellt // Ersatzteilspender
218 408 Kaiserslautern 3. Verl 20.04.2014 Verkehrsrot z-Gestellt
218 409 Ulm   10.03.2020 Verkehrsrot  
218 410 Kempten   20.12.2018 Verkehrsrot z-Gestellt
218 411 Kempten   12.01.2022 Verkehrsrot  
218 412 Ulm   29.09.2021 Verkehrsrot z-Gestellt
218 413 Kiel   18.11.2013 Verkehrsrot z-Gestellt
218 414 Kempten   07.07.2021 Verkehrsrot  
218 415 Kempten   02.06.2021 Verkehrsrot  
218 416 Mühldorf   13.12.2022 Verkehrsrot  
218 417 Ulm   24.10.2022 Verkehrsrot  
218 418 Mühldorf   26.09.2024 Verkehrsrot  
218 419 Mühldorf   27.09.2022 Verkehrsrot  
218 420 Mühldorf   07.12.2020 Verkehrsrot  
218 421 Mühldorf   13.04.2022 Verkehrsrot  
218 422 Mühldorf   11.02.2020 Verkehrsrot  
218 423 Mühldorf   23.02.2023 Verkehrsrot  
218 424 Kempten   23.02.2022 Verkehrsrot  
218 425 Kempten   10.05.2022 Verkehrsrot  
218 426 Mühldorf   25.11.2021 Verkehrsrot  
218 427 Ulm 2. Verl 07.11.2019 Verkehrsrot Abgestellt
218 428 Mühldorf   18.07.2022 Verkehrsrot  
218 429 Kempten   18.05.2022 Verkehrsrot  
218 430 Mühldorf   25.01.2022 Verkehrsrot  
218 431 Ulm   26.12.2022 Verkehrsrot  
218 432 Ulm   30.05.2023 Verkehrsrot  
218 433 Mühldorf   05.07.2023 Verkehrsrot  
218 434 Ulm   29.11.2023 Verkehrsrot  
218 435 Ulm 2. Verl 27.08.2019 Verkehrsrot Abgestellt
218 436 Ulm   11.10.2024 Verkehrsrot  
218 438 Ulm   27.06.2024 Verkehrsrot  
218 439 Railsystems RP        
218 442 Ulm 2. Verl 01.12.2012 Verkehrsrot z-Gestellt
218 443 Ulm   04.07.2025 Verkehrsrot  
218 444 PRESS        
218 445 FLEX 2. Verl 30.07.2014 Verkehrsrot z-Gestellt
218 446 Kempten   29.10.2021 Verkehrsrot  
218 447 Railsystems RP   17.01.2024 Blau/Beige Lw ALEX
218 448 PRESS        
218 449 Berlin   08.12.2020 Gelb DB Bahnbau
218 450 LWB   xx.08.2022 Verkehrsrot  
218 451 LWB   15.11.2023 Verkehrsrot  
218 452 Mühldorf   31.03.2020 Verkehrsrot  
218 453 Kiel   22.05.2023 Verkehrsrot  
218 454 PRESS 1. Verl 20.03.2016 Verkehrsrot z-Gestellt
218 455 EfW   22.03.2023 Altrot  
218 456 Ulm   17.08.2023 Verkehrsrot  
218 457 AIXrail   13.08.2025 Verkehrsrot  
218 458 PRESS   22.09.2025 Blau Lw DB Regio Ulm
218 459 Kempten   03.03.2014 Verkehrsrot z-Gestellt
218 460 Aschaffenburg   28.12.2022 Blau/Beige  
218 461 Kempten   13.05.2014 Verkehrsrot z-Gestellt
218 462 PRESS   30.10.2014 Verkehrsrot z-Gestellt
218 463 Mühldorf   11.01.2024 Verkehrsrot  
218 464 Niebüll   07.11.2018 Verkehrsrot z-Gestellt
218 465 Mühldorf   03.04.2024 Verkehrsrot  
218 466 Railsystems RP 2. Verl 13.03.2019 Verkehrsrot Lw DB Fernverkehr Niebüll
218 467 MEG   26.04.2024 Verkehrsrot  
218 468 RISS   27.06.2025 Grau/Grün  
218 469 Railsystems RP   17.03.2025 Rot Name "Betty Boom" // Lw DB Regio Ulm
218 470 Kiel   04.12.2018 Verkehrsrot  
218 471 Fulda 1. Verl 01.03.2019 Gelb DB Netz
218 472 Power Rail   07.09.2023 Blau/Beige  
218 473 Kiel 1. Verl 24.04.2020 Verkehrsrot Lw Niebüll
218 474 Hamburg 1. Verl 19.11.2019 Verkehrsrot S-Bahn Abschlepplok
218 476 Ulm   21.11.2018 Verkehrsrot  
218 477 Berlin   26.02.2019 Verkehrsrot DB Netze
218 480 Railsystems RP   08.06.2022 Blau/Beige Lw DB Fernverkehr Niebüll
218 481 Ulm   15.10.2020 Verkehrsrot Lw. Niebüll
218 483 Karlsruhe   24.02.2021 Verkehrsrot  
218 484 Niebüll   03.07.2020 Verkehrsrot  
218 485 AIXrail        
218 486 Plochingen   12.07.2021 Verkehrsrot S-Bahn Abschlepplok
218 487 Ulm   27.03.2023 Verkehrsrot  
218 488 Railsystems RP   21.10.2024 Verkehrsrot Lw DB Regio Ulm
218 489 Railsystems RP        
218 490 Railsystems RP   02.04.2023 Blau/Beige Lw DB Fernverkehr Niebüll
218 491 Ulm   10.11.2022 Verkehrsrot  
218 492 Railsystems RP   27.06.2025    
218 493 Ulm   23.04.2015 Verkehrsrot z-Gestellt
218 494 Ulm   16.11.2023 Verkehrsrot  
218 495 Ulm 2. Verl 22.08.2019 Verkehrsrot  
218 496 Kempten 2. Verl 26.11.2018 Verkehrsrot Abgestellt
218 497 Kempten 2. Verl 12.05.2020 Verkehrsrot  
218 498 Mühldorf   25.06.2019 Verkehrsrot  
218 499 Ulm 2. Verl 20.06.2019 Verkehrsrot  
218 810 Frankfurt   23.08.2023 Verkehrsrot ICE-Abschlepplok
218 812 Berlin   25.09.2023 Verkehrsrot ICE-Abschlepplok
218 813 Frankfurt   30.05.2021 Verkehrsrot ICE-Abschlepplok
218 824 Frankfurt   14.10.2021 Verkehrsrot ICE-Abschlepplok, Lw DB Regio Ulm
218 825 Frankfurt   09.08.2021 Verkehrsrot ICE-Abschlepplok
218 830 Frankfurt   02.03.2021 Verkehrsrot ICE-Abschlepplok
218 831 Berlin   17.02.2020 Verkehrsrot ICE-Abschlepplok
218 832 Berlin   16.12.2019 Verkehrsrot ICE-Abschlepplok
218 833 Frankfurt   26.09.2019 Verkehrsrot ICE-Abschlepplok 
218 834 Berlin   05.05.2019 Verkehrsrot ICE-Abschlepplok
218 835 Frankfurt   07.05.2019 Verkehrsrot ICE-Abschlepplok
218 836 Frankfurt   08.06.2021 Verkehrsrot ICE-Abschlepplok, Lw DB Regio Ulm
218 837 Frankfurt   20.03.2020 Verkehrsrot ICE-Abschlepplok
218 838 Frankfurt   07.12.2020 Verkehrsrot ICE-Abschlepplok
218 839 Berlin   13.04.2020 Verkehrsrot ICE-Abschlepplok